วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13.00 น.นายสุทัศน์ ศรีพรม ได้มามอบแท่นบรรยาย (podium) ให้ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม

โดยมีนายปรัชญา วงษ์ชมพู ปลัดอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ: