คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด และครอบครัว ได้บริจาคทรัพย์สร้างเครื่องบวชพระเพื่อบวชพระสำหรับคนที่ยากไร้แต่มีจิตศรัทธาอยากบวช

คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด และครอบครัว ได้บริจาคทรัพย์สร้างเครื่องบวชพระเพื่อบวชพระสำหรับคนที่ยากไร้แต่มีจิตศรัทธาอยากบวช

นฐานะที่เคยเป็นเด็กด้อยโอกาสอาศัยวัดบวชเรียนจนเติบโตประสบความสำเร็จ
#วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้สร้างกองบวชให้กับคนผู้ที่อยากบวชอยู่วัดตลอดชีวิต
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพงานบวช (พระหรือสามเณร)
1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง
2. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3. ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล
4. ย่อมเป็นผู้ทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี
5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป
6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา
7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
9. ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก
10. เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม ดังนี้
– ให้ทาสบรรพาชาเป็นสามเณรได้ผลานิสงส์ 4 กัปป์ อุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ 8 กัปป์
– ให้บุตรบรรพชาเป็นสามเณรได้ผลานิสงส์ 8 กัปป์ อุปสมบทเป็นภิกษุได้ผลานิสงส์ 16 กัปป์
– ให้ภรรยาบรรพชาเป็นสามเณรี หรือให้สามีบรรพชาเป็นสามเณรได้ผลานิสงส์ 16 กัปป์
อุปสมบทเป็นภิกษุณีหรือภิกษุได้ผลานิสงส์ 32 กัปป์
บางท่านว่าไว้ดังนี้ : –
“สำหรับบิดามารดา (ให้ลูกบวชเป็นพระ) จะได้อานิสงส์คนละ 30 กัปป์
สำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นเจ้าภาพบวชให้จะได้อานิสงส์คนละ 12 กัปป์ต่อ 1 รูป
สำหรับท่านที่ช่วยเขาคนละบาทสองบาทหรือช่วยด้วยกำลัง แรงอย่างนี้ มีอานิสงส์รูปละ 8 กัปป์”
11. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพาน ได้ง่าย

อ่านข่าวอื่นๆ: