Category Archives: ข่าวสาร

บทความ ข่าวสาร

ฉัตรอัลลอยด์ พ่นทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว 5 ชั้นราคา […]

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ ทอดถวายเรียบร้อยแล้วครับ#ยอดผ้าป […]

เตรียมส่งแล้วนะครับ #ผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆศรัทธา # […]

รายนามเจ้าภาพ ซื้อกระเบื้อง สร้างศาลา วัดบ้านท่าปลาเอิน […]

ภาพบรรยยากาศพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐาน.. 9/3/61 รายนามเจ้า […]

เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพลพระ 5 รูป จากว […]

ตัวแทนมอบโดย อาจารย์ประมวล  ยั่งยืน  อาจารย์ที่เคารพของ […]

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญพ่นทององค์พระหลวงพ่อทันใจ ร้านบูช […]

ยิ่งใหญ่ประดุจดังอัญเชิญเทพเทวาศาสดาเอกของโลก ประดิษฐาน […]

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทางร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้เป็นสะ […]

วันนี้ (5/10/60 )ร้านบุญสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ร่วมทำบุญซื้อ […]

ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างหนังสือพระ […]

ประธานสงฆ์ ชื่อพระวิชัย อนุตฺตโร  พรรษา ๑๕ จบ พธ.บ. มหา […]