พระอุปคุต

แสดงทั้งหมด 22 ผลลัพท์

ควรบูชา “พระอุปคุต” ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้บูชาและใส่บาตรกับท่าน ชีวิตจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว