พระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระประจำวันเกิดของแต่ละวันทั้ง 7 วัน)

ราคาแต่ละองค์โปรดโทร ติดต่อสอบถาม

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์