พระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระประจำวันเกิดของแต่ละวันทั้ง 7 วัน)

ราคาแต่ละองค์โปรดโทร ติดต่อสอบถาม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก