พระอุปคุตทองเหลือง พ่นทองหน้าตัก 40 นิ้ว

 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งฟรี กรุงเทพฯ ปริมฑล
ต่างจังหวัดค่า ส่ง 3,000 บาท

ส่งล่วงหน้า 7-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก