พระอุปคุตทองเหลือง หน้าตัก 15 นิ้ว

พระอุปคุต พระอุปคุปต์ หรือ พระบัวเข็ม เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาทชื่อ “อุปคุต” แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 081-448-8585
Line ID : @boonskp

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน