พระอุปคุตทองเหลือง หน้าตัก 15 นิ้ว

฿15,500.00

พระอุปคุต พระอุปคุปต์ หรือ พระบัวเข็ม เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาทชื่อ “อุปคุต” แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา

 

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน