พระอุปคุต ทองเหลือง พ่นทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว (ฐานบัว)

-ราคา 45,000 บาท

-แกะสลักชื่อเจ้าให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก