พระอุปคุต ทองเหลือง พ่นทอง ขนาดห น้าตัก 30 นิ้ว (แบบมีใบบัว).

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก