พระอุปคุต ทองเหลือง สีพรีเมี่ยมโกลด์ หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 38,000 บาท 

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก