พระอุปคุต เนื้อทองเหลือง พ่นสีรมมันปู หน้าตัก 40 นิ้ว

ราคา 65,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

ขนาด ความกว้าง 1.20 เมตร ลึก 73 ซม. สูง 1.50 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก