ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาการเปรียญประจำหมู่บ้าน ณ วัดบ้านท่าปาเอิน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณวัดบ้านท่าปาเอิน เมืองแสบ จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกำปูชา (ติดแม่น้ำโขงชายแดนลาว)เพื่อสร้างศาลาการเปรียญประจำหมู่บ้าน
วันเสาร์ ที่13-14 เดือน เมษายน  พ.ศ.2562   (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน)

เนื่องด้วย  วัดบ้านท่าปาเอิน  ยังไม่มีศาลาการเปรียญ สำหรับให้พระสงฆ์และชาวบ้าน 
ทำกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  เช่น  การทำบุญตักบาตร และไหว้พระสวดมนต์  ทางพระอาจารย์ชม ซึ่งเป็นลูกหลานบ้านท่าปาเอิน ได้บวชเป็นพระ 20 กว่าพรรษา ที่ นครหลวงเวียงจัน ร่วมกันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ชาวบ้าน  ได้ริเริ่มสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมา แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก  ทางกระผม นายสุทัศน์  ศรีพรม และครอบครัว พร้อมด้วยลูกหลาน ญาติพี่น้อง และ เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งไทย ลาว เขมร ได้ระดมทุนทรัพย์ในปี 2562 ซึ่งได้นำไปมอบให้วัดแล้ว จำนวนเงิน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านร่วมทำบุญมา 1 บาท 100 บาท เงินของท่าน ทางเรานำไปมอบถวายให้ทางวัด เพื่อนำไปสร้างศาลา ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

              บ้านท่าปาเอิน  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง ประชากรประมาณ200 หลังคาเรือน ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบดั้งเดิม  เนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญ  ประชาชนส่วนมากใช้ภาษาลาว  เป็นภาษาท้องถิ่น  และ ผสมผสานกับภาษาทางราชการ คือภาษาเขมร  ชาวบ้านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดเรื่อยมา  บางช่วงเวลาไม่มีพระเณรอยู่ประจำที่วัด  เวลาทำบุญและ มีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา  ชาวบ้านจะข้ามมานิมนต์พระสงฆ์  ที่ฝั่งตรงข้ามคือ ฝั่งลาว  ซึ่งเป็นบ้านเกาะดอนใกล้เคียงดังเครือญาติเดียวกัน

              พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง ก็ด้วยศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชน 
ทั้งไทยลาวเขมร  หรือ ชาวพุทธทั่วโลก ร่วมด้วยช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
เช่นเดียวกับการระดมปัจจัยในการทำผ้าป่าในครั้งนี้  เพื่อช่วยชาวบ้านสร้างศาลาการเปรียญ  จะได้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เช่นไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา (ซึ่งตอนนี้ชาวบ้าน(จ้าง)กางเต้นท์ ในการทำบุญตักบาตรในวันพระ)

              ดังนั้น จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชน  ที่เคารพรัก ทั้งไทย+ลาว+เขมร+พม่า
รวมทั้งลูกหลานบ้านท่าปาเอิน ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ  ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการสร้างศาลาวัดบ้านท่าปาเอินในครั้งนี้  ตามกำลังศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

ประธานฝ่ายสงฆ์ :       พระอาจารย์บุนชม  
สิงสุวรรณ,  คูบาเอี่ยง  พมมะจันทร์
ประธานที่ปรึกษา :      ท่านทง นายบ้านท่าปาเอิน, นางติ๋ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ท่านทองใบ+นางวาน,ท่านบูน ป้าลา
ประธานจัดงานผ้าป่า : ครอบครัวแม่จูมสี
ประธานดำเนินงาน :    นายสุทัศน์  ศรีพรม, นายสอน  พมมะจัน

ประธานอุปถัมภ์ :             ร้านบูชาสังฆภัณฑ์+ร้านบุญสังฆภัณฑ์,  คุณกัลยา  แดงอ่อน
กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันเสาร์ ที่ 13-14  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2562  (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน)
การเดินทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-สู่เมืองปากเซ-เดินทางต่อบ้านนากะสัง
(จะมีเรือมารับ)

ร่วมทำบุญผ้าป่า สามารถโอนเงินผ่านบัญชีการกุศล ดังนี้ (ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา)

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 013-8-14012-1  ชื่อบัญชี นายสุทัศน์ ศรีพรม
สาขา เดอะมอลล์บางแค

หากท่านโอนแล้ว  รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล  มาที่ โทร. 081-448-8585,  ไอดีไลน์ 
0814488585
หรือแจ้งมาที่เฟชบุ๊ค : สุทัศน์  ศรีพรม :  facebook.com/thuch009

เลขที่ 37/11 ถ.กาญจนาภิเษก (ซ.สมาคมปักษ์ใต้)  แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ภาพปัจจุบันกำลังก่อสร้าง 20/2/62

ประธานผ้าป่าสามัคคี

 1. คุณพ่อถนอม ซึ่งพรม คุณแม่กองแพง ซึ่งพรม คุณชำนาญ ซึ่งพรม เด็กหญิง ปฐมาวดี ซึ่งพรม นางสาวฐาปนี ซึ่งพรม
 2. พระ​อาจารย์สุรชัย​ วัดป่าธรรม​รังษ จำนวนเงิน 2,000 บาท ( 22/3/62 )
 3. นางวลัย สะแกขาว พร้อมครอบครัว จำนวนเงิน 2,000 บาท 
 4. คุณอรุณ โรงงานฉัตร จำนวนเงิน 1,000 บาท
 5. คุณแม่อุษา อนันตชัยและน.ส ณัฏฐณิชา ด่านวิวัฒน์นพร  จำนวน 1,000 บาท
 6. คุณอาจ หลวงดารา จำนวนเงิน 1,000 บาท ( 21/3/6 )
 7. อ.สุณิชชา ชอบชัย จำนวนเงิน 888 บาท (5/3/62)
 8. นางสาวปิยนุช สถาวร ( อุทิศให้นายชาลี สถาวร ) จำนวนเงิน 500 บาท
 9. คุณอดิศร แก้วกัน จำนวนเงิน 500 บาท (27/2/62)
 10. ชญาดา เอกคณาสิงห์ ร้านเฟอร์นิเจอร์ไทโฮมเฟอนิชปราจีนบุรี
  จำนวนเงิน 500 บาท (27/2/62)
 11. คุณสุกสวรรค์ จันทร์ปาดับดา (หลานป้าหมายลุงวันดี) จำนวนเงิน 500 บาท (27/2/62)
 12. คุณเสถียร  พิมลชาติ   
 13. คุณอาจ  หลวงดารา 
 14. คุณสำลาน  สู้ชนะ บ้านทรที
 15. คุณขวัญตา วงคำแดง ท่าน้ำนนท์

กรรมการผ่าป่า

 1. คุณรัตนา  บึงลอย จำนวนเงิน 200 บาท (2/3/61) facebook.com/sutthapha.ang
 2. คุณอิงอร  ดาวอร่าม จำนวนเงิน 200 บาท (12/3/62)
 3. คุณโจ ทำฉัตร ( ชาวพม่า ) จำนวนเงิน 100 บาท

ประธานผ้าป่าสายคุณพร บ้านใหม่ ท่าปาเอิน

 1. คุณพร  บ้านใหม่ ท่าปาเอิน ประธานผ้าป่า จำนวนเงิน 1,000 บาท
 2. แม่เขียน บ้านท่าไฮ  ประธานผ้าป่า จำนวนเงิน 500 บาท
 3. คุณหลุบ จำนวนเงิน 40 บาท
 4. นายน้อย  เวียงดาวัน จำนวนเงิน 100 บาท
 5. คุณนาง  ภู่ไลวัน  จำนวนเงิน 100 บาท
 6. นางกุ้ง จำนวนเงิน 100 บาท
 7. คุณแปง จำนวนเงิน 100 บาท
 8. คุณทอง จำนวนเงิน 100 บาท
 9. คุณจ๊ะ  จำนวนเงิน 100 บาท
 10. ด.ญ.อชิรญาณ์  ภูมูล จำนวนเงิน 100 บาท
 11. คุณแหลว วันมะนีวง  จำนวนเงิน 100 บาท
 12. คุณดา จำนวนเงิน 50 บาท
 13. นางเอีัยง จำนวนเงิน 100 บาท
 14. คุณเกี้ยว บ้านท่าไฮ จำนวนเงิน 100 บาท
 15. บ้านท่าไฮ จำนวนเงิน 100 บาท
 16. นางปุ๋ย จำนวนเงิน 100 บาท
  ยอดเงินรวม 2,700 บาท

ติดตามการอับเดทเจ้าภาพได้ที่เฟชบุ๊คส่วนตัว คุณสุทัศน์ ศรีพรม

ใส่ความเห็น