โครงการส่งบุญที่ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โครงการส่งบุญ วัดสามง่าม จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทางร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้เป็นสะพานบุญ จัดหาวัดที่จะประดิษฐานพระประธาน หน้าตัก 30 นิ้ว เนื้องทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว ให้กับเจ้าภาพซึ่งมีความศรัทธาที่จะสร้างพระประธาน ซึ่งก็ได้ประดิษฐานไว้ที่ ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ของศาลาปฏิบัติธรรม ตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดสามง่าม ได้เป็นประธานสงฆ์รับมอบถวาย ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ซึ่งนำโดย บก.แก้วอภิรดี สนธิชัย ถือว่าได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และครอบครัว ได้ทำนุบำรุงพระศาสนา ได้สร้างศาสนวัตถุ ซึ่งเป็นตัวแทน องค์แทนของพระพุทธเจ้า ไว้ให้ชาวพุทธเราได้กราบไหว้บูชา

ภายในศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งกำลังติดตั้งเครื่องเสียง พัดลม แอร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการอมรม ปฏิบัติธรรม ยังขาดปัจจัย เช่นเครื่องเสียง ผ้าห่ม ที่นอน อาสนะนั่งปฏิบัติธรรม หลวงพ่อท่านได้ฝากบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับ หรือ ติดต่อได้ที่ร้านบุญสังฆภัณฑ์ ซึ่งขออาสาเป็นสะพานบุญ เป็นคนกลางนำปัจจัยและวัตถุสงิ่งของไปมอบถวายให้ท่านเท่าที่มีศรัทธา
ติดต่อ ได้ที่คุณสุทัศน์  ศรีพรม โทร.081-448-8585 (ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ครับ)  หรือติดต่อโดยตรงที่หลวงพ่อเจ้าวาสได้เลยครับ

 

พระครูวิสุทธิธีรญาณ (ใวพจน์ กตปุญโญ)
เจ้าอาวาสวัดสามง่าม  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 029255921 , 0868867588 แฟ็ก 029255919

วัดสามง่าม จ.นนทบุรี 1 วัดสามง่าม จ.นนทบุรี วัดสามง่าม จ.นนทบุรี3

ประวัติวัดสามง่าม

วัด  สามง่าม   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๔๕/๑  หมู่ที่  ๘  บ้าน สามแยก ถนน บางบัวทอง – สุพรรณบุรี  ตำบลลำโพ  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๗  ไร่  ๑  งาน  ๔๒  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๔๒๐๐

สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย

อาณาเขต     ทิศเหนือ             จดกับลำคลองลำโพและคลองลากฆ้อน

ทิศใต้                จดกับลำกระโดงสาธารณะประโยชน์

ทิศตะวันออก  จดกับคลองลำโพ

ทิศตะวันตก          จดกับคลองลากฆ้อน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย……

๑.     อุโบสถ    กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๕.๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.    ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๖  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็นทรงไทยชั้นเดียว  ปูด้วยกระเบื้อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก

๓.    ศาลาปฏิบัติธรรม  เฉลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ ครบ  ๖๐  ปี กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นอาคารทรงไทย  ๒  ชั้น  ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนทรงไทยไม้สัก มุงด้วยกระเบื้องสุโขทัย

๔.    กุฏิสงฆ์    จำนวน   ๑๑  หลัง  สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน   ๗  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  จำนวน  ๔  หลัง

๕.     ศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  กว้าง  ๑๒  เมตร ยาว  ๒๔  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นอาคารทรงไทย  ๒  ชั้น  ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยไม้ปาเก้ ชั้นบนทรงไทยไม้สัก มุงด้วยกระเบื้องสุโขทัย

๖.     กุฎิสงฆ์ ทรงไทยที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน   ๑๖  หลัง  ขนาดกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ลักษณะเป็นเรือนทรงไทย  ชั้นเดียว  ทำด้วยไม้สัก  มุงด้วยกระเบื้องสุโขทัย

๗.   ศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ  ๘๗  พรรษา  กว้าง  ๒๘  เมตร ยาว  ๖๐  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นอาคารทรงไทย  ๒  ชั้น  ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยกระเบื้อง ชั้นที่ ๒  พื้นไม้ หลังคา มุงด้วยแผ่นเมทัลซีท

๘.     ศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ  ๘๘  พรรษา  กว้าง  ๓๐  เมตร ยาว  ๔๐  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นอาคารทรงไทย  ๓  ชั้น  ทั้ง ๓ ชั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยกระเบื้อง หลังคา มุงด้วยแผ่นเมทัลซีท

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส  ๑  หลัง  ห้องน้ำ-ห้องสุขา  ๙๑  ห้อง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ  ปาง  มารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๘๐  นิ้ว สูง ๘๐  นิ้ว  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๙

พระประธานในศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

วัด สามง่าม  ตั้งเมื่อวันที่  ๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒

วัดสามง่าม เดิมทีเป็นวัดร้างมาเป็นระยะเวลา  ๗๕  ปี เมื่อปลายปี  ๒๕๓๕  ทางคณะสงฆ์อำเภอบางบัวทอง  โดยมีพระปรีชานนทโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  ได้ส่งพระปลัดไวพจน์  กตปุญฺโญ (พระครูวิสุทธิธีรญาณ) มาพัฒนาวัด โดยยกฐานะวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาพระปลัดไวพจน์  กตปุญฺโญ พร้อมด้วยชาวบ้านในระแวกนั้น ได้พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ มีความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่และพัฒนาวัดสามง่ามจนได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๗

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่..๙…เดือน…มกราคม… พ.ศ. ๒๕๔๔

เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ………๒๐………….เมตร. ยาว………….๔๐ …..เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ….

รูปที่  ๑.  พระครูปลัดธีรวรวัฒน์           พ.ศ. ๒๕๓๕   ถึง  ๒๕๕๗

๒.  พระมหาสมบัติ  สิริวณฺโณ     พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึง ปัจจุบัน

การศึกษา     มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี      เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

นอกจากนี้มี  โดยที่ทางวัดสามง่ามได้มีการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕   จนถึงปัจจุบัน

 

อ่านข่าวอื่นๆ: