ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ถวาย วัดบ้านคำผักกูด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว วัดบ้านคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

องค์พระจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่ 10/3/64
การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้
เป็นวัดยากจนต่างจังหวัด ขาดแคลน
พระประธานประจำศาลา กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีพรม ขออาสาเป็นสะพานบุญ
ช่วยหลวงพ่อ เงินทุกบาทของท่าน
ผมนำไปสร้างพระประธานตามเจนารมณ์
ด้วยกุศลที่ปรารถนาอยากให้ พระพุทธศาสนา
ของเราเจริญรุ่งเรืองครับ

อ่านข่าวอื่นๆ: