ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ถวาย วัดบ้านคำผักกูด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว วัดบ้านคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้
เป็นวัดยากจนต่างจังหวัด ขาดแคลน
พระประธานประจำศาลา กระผมนาย
สุทัศน์ ศรีพรม ขออาสาเป็นสะพานบุญ
ช่วยหลวงพ่อ เงินทุกบาทของท่าน
ผมนำไปสร้างพระประธานตามเจนารมณ์
ด้วยกุศลที่ปรารถนาอยากให้ พระพุทธศาสนา
ของเราเจริญรุ่งเรืองครับ