อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์ โดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล 10,000 บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์-โดยคุณสุทัศน์-ศรีพรม-ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์ โดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม
ร่วมทำบุญ 10,000 บาท ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร

ผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ
ของคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน) ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓๕๐ รูป

วัดดอยสัพพัญญู เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๋บ หรือแปลได้ว่า บ่อน้ำทิพย์ นั่้นเองครับ เป็นวัดที่มีความสำคัญกับอำเภอแม่วางมากวัดหนึ่งก็ว่าได้ ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชรัตนากร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญาณสมโพธิ (พระเทพวรสิทธาจารย์) ได้ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์สามเณร อยู่จำพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ฯ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539

อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร
 ผู้ถวายภัตตาหาร เมื่อทราบถึงหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร คุณธรรมของพระภิกษุสามเณร เหตุผลในการถวายภัตตาหาร หลักการถวายภัตตาหาร ความบริสุทธิ์ของภัตตาหาร และ เจตนาของผู้ถวาย ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ถวายต้องประกอบตนให้มีความสมบูรณ์ในคุณธรรมด้วย การถวายภัตตาหารจึงจะได้ผลานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ และการทำบุญแต่ละครั้งนั้นเราต้องถือว่าเพื่อกำจัดกิเลส ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ให้กลายมาเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความเจริญ

ผลของการถวายภัตตาหารที่ให้ผลในปัจจุบัน ๔ ประการ ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแก่เสนาบดี ชื่อ สีหะ ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า
 ๑.ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนดีทั้งหลาย
 ๒.คนดีย่อมพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย
 ๓.ย่อมได้รับการสรรเสริญจากคนดีว่า เป็นผู้มีความเสียสละปราศจากความตระหนี่
 ๔.จะเข้าไปสู่ที่ประชุมหรือชุมชนใดๆก็ไม่ประหม่า หวาดกลัว เป็นคนกล้าหาญดุจราชสีห์

อีกอย่างหนึ่ง บุคคลที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานเป็นประจำ ย่อมได้รับความสุข ความเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมมีจิตใจผ่องใส ไปเกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ก็ย่อมจะมีแต่ความสุข ความเจริญ หรือไปเกิดในภพในภูมิใดๆก็จะไม่ประสบความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์อัปปัญญา จะมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติประกอบด้วยอิฏฐผล ๖ ประการ คือ
 ๑.ความเป็นผู้มีผิวพรรณดี   ๒.ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะน่าฟัง
 ๓.ความเป็นผู้มีทรวดทรงสมส่วน  ๔.ความเป็นผู้มีรูปสวยกล่าวคือสรีระทั้งสิ้นงาม
 ๕.ความเป็นใหญ่โดยความเป็นอธิบดี ๖.เป็นผู้มีบริวารมาก
รวมความว่าการถวายภัตตาหารนั้นได้อานิสงส์คือบุญ และบุญให้ผลก็คือความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

คำอธิษฐานก่อนถวายภัตตาหาร
 สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

ที่มาอานิสงส์ https://watbopitpimuk.com/show_topic.php?id=69

Related posts:

บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมบูรณะพระอุโบสถ ถวาย ณ วัดบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,990 บาท
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์  ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด,ร้านบูชาสังฆภัณฑ์และครอบครัว พนักงาน ล...
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับคุณสุทัศน์ ศรีพรม ประธานบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด ร่วมบุญกฐินสร้างโบสถ์
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์น้อมถวายตาลปัตรกฐินพระราชทาน ปี 2566 วัดบุณยประดิ...
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม และครอบครัวร่วมทำบุญถวายชุดแจกันเชิงเทียนกระถางธูปทองเหลือง วัดป่าอุดรธานี
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างโบสถ์หลังแรก วัดโพธิ์เศรษฐี จังหวัดนครปฐม
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาสวดศพ วัดบ้านถ้ำป่อง (ติดแม่น้ำโขง) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดได้ร่วมบุญจัดหาเจ...
ข่าวสาร