บันทึกบุญ ปี 2560 อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม ได้รวบรวมทุนทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระประธานทองเหลือง

สร้างพระประธานทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐานที่ วัดเขาเทพนิมตร ประเทศมาเลเซีย

นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม ได้รวบรวมทุนทรัพย์ จากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระประธานทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐานที่ วัดเขาเทพนิมตร ประเทศมาเลเซีย(องค์พระถึวัดที่มาเลเซียแล้วครับผม) อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผม

รายนามเจ้าภาพสร้างพระประธานทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว 
ประดิษฐานที่ วัดเขาเทพนิมตร ประเทศมาเลเซีย(อองค์พระถึวัดที่มาเลเซียแล้วครับผม)
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผม
--------------------------------------------
1. ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ 3,000 บาท
2. พระอาจารย์ และ ลูกศิษย์ มาเลเซีย 10,000 บาท
3. คุณกัลยา แดงอ่อน 6,500 บาท
4. คุณสุทัศน์ ศรีพรม 1,000 บาท
5. แม่จูมสี พรหมมะจันทร์ พร้อมครอบครัว 500 บาท
6. น้องปุก พร้อมครอบครัว 500 บาท
7. คุณ เพื่อน 500 บาท
8. คุณกาญจนา นัดสูงวงษ์ พร้อมครอบครัว 100 บาท
9. คุณวินัส ผลเพิ่ม พร้อมครอบครัว 300 บาท
10. คุณอ้วน วัน พร้อมครอบครัว 300 บาท
11. คุณมู 200 บาท

อ่านข่าวอื่นๆ: