Category Archives: บทความธรรมมะ

ฉัตรอัลลอยด์ พ่นทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว 5 ชั้นราคา […]

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ ทอดถวายเรียบร้อยแล้วครับ#ยอดผ้าป […]

เตรียมส่งแล้วนะครับ #ผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆศรัทธา # […]

ขั้นตอนที่ 1 กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุ […]

*ขอบคุณกัลยาณมิตรที่แชร์โพสเหล่านี้มาให้ได้อ่านกันครับ  […]

รายนามเจ้าภาพ ซื้อกระเบื้อง สร้างศาลา วัดบ้านท่าปลาเอิน […]

ทางร้านบุญสังฆภัณฑ์  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ  ที่ไว้วาง […]

ภาพบรรยยากาศพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐาน.. 9/3/61 รายนามเจ้า […]

นำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร ข้อแนะนำการส่งหรือนำพระพุ […]

ตัวแทนมอบโดย อาจารย์ประมวล  ยั่งยืน  อาจารย์ที่เคารพของ […]

๑.จงสร้างความดีให้กับตนเอง เป็นการใช้หนี้ตัวเอง ตัวเราพ […]

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญพ่นทององค์พระหลวงพ่อทันใจ ร้านบูช […]

การแผ่เมตตาเมตตาและอุทิศส่วนบุญให้ตนเอง  อะหัง สุขิโต โ […]

ยิ่งใหญ่ประดุจดังอัญเชิญเทพเทวาศาสดาเอกของโลก ประดิษฐาน […]