เคล็ดลับการอธิษฐาน แผ่เมตตา และอุทิศบุญ

เคล็ดลับการอธิษฐาน แผ่เมตตา และอุทิศบุญ

การแผ่เมตตาเมตตาและอุทิศส่วนบุญให้ตนเอง 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข…จนถึง…สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
บทนี้แหละถ้ารากฐานเราไม่เป็นสุขจริงจะแผ่หรืออุทิศให้ถึงบุคคลอื่นได้อย่างไร!!

ส่วนบทแผ่ส่วนกุศลเช่นอิทังเม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร

(ให้นึกถึงหน้าพ่อและแม่เอาไว้สแกนให้ชัดเจน)

หรืออิทัง สัพพะเทวะตานัง โหติ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา (นึกถึงเทพเทวดาที่เรานับถือ )

หรือ อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี (นึกถึงหน้าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจ)

ค่อยๆฝึกไปทุกวัน วันละหลายๆรอบ!!

เคล็ดลับ* การแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลฝึกบ่อยๆท่องจำบ่อยๆ

หลับตาทำเป็นสมาธิให้จิตเป็นเอกภาพไม่ได้เน้นให้ทำรอบเดียวนี่จริงมั้ย ทำบ่อยๆวันละหลายๆครั้งจนสภาวะจิตชินเพื่อเป็นรากฐานบุญของตัวเอง และพร้อมที่จะส่งให้ผู้อื่นอยู่เสมอๆ!!

 

ส่วนการกรวดน้ำ เน้นกรวดน้ำโดยใช้น้ำจริงๆเพราะจะฝากพระแม่ธรณีให้เป็นทิพยานโดยตรง!! 

สำคัญมาก*วิธีการแผ่หรืออุทิศบุญนั้นท ให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าฯลฯให้ท่านช่วยสงเคราะห์เพื่อเพิ่มกำลังส่งบุญส่งคำอธิฐานให้ถึงยิ่งขึ้น ขอบารมีเช่น การแผ่เมตตา การอุทิศการอธิฐานจิตให้ท่านช่วย “ส่ง” คำอธิฐาน….

เน้นที่ว่า…นอกจากแผ่ให้ตนเองและก็แผ่กุศลอุทิศให้เทวดาประจำตัวที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุล)…ในกรณีนี้เพื่อให้ดวงจิตดวงวิญาณเราได้มีพละกำลังและมีอำนาจ ต่อสู้วิบาก!! 

 

ต้องการอยากให้ทุกท่านได้มีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อง เงินๆ ทองๆ หรือความร่ำรวย!!จะได้มีชีวิตที่ดีและมีเงินมาบำรุงศาสนาร่วมกัน

– พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาอิติปิโสเกินอายุ+1 การสวดมนต์บทนี้มีความหมายว่าจะชนะอุปสรรคทั้งภายในจิตใจและภายนอก คือชนะอุปสรรคต่อหน้าที่การงาน ศัตรูหมู่มาร และทำให้ชีวิตราบรื่นต่ออุปสรรคและการสวดมนต์ อิติปิโส+1 นั้นทำให้ต่อชะตาชีวิตและผ่านวิบากที่ได้รับให้เบาบางลง

– สวดชินบัญชร 3จบ9จบหรือ10จบต่อวันทำให้ใบหน้า วาจาศักดิ์สิทธ์ พูดจาน่าเชื่อถือ เจรจาดี มีคนเมตตา มีคนเกื้อกูลดีมีบริวารมากมาย
– สวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ทำให้เป็นผู้มีสติ ปัญญาดี จิตสมาธิสูง ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง
พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ทำให้เคราะห์กรรมหนัก เวรกรรมหนักๆ ทุเลาลงและทำให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายได้ และสามารถล้างอาถรรพ์คุณไสยมนต์ดำได้
โรคภัยทุเลาเราบางลง

 

– สวดพระอาการวัตตาสูตร ทำให้จิตมีสมาธิสูง เข้าสู่สมาธิได้ง่ายและทำให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านทรัพย์และมีจิตที่สูงกว่ากิเลสเพราะการสวดมนต์ทุกบทจำทำให้มีพลังพุทธคุณมาช่วยเราก่อนที่เราจะทำกรรมฐาน เราจะได้กรวดน้ำให้ปัญหาทุกอย่างเบาบางลง สวดประจำทำให้มีตบะเดช บารมี ทรัพย์

แก้ไขปัญหาหนี้สิน เบื้องต้น!! สำคัญมาก สำหรับผู้ที่มีการเงินย่ำแย่

ภาพขณะตั้งจิตอธิษฐาน

*ทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีต!! จงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญ1บาท5บาท10บาทแล้วมาอธิฐานที่หน้าโบสถ์
ย้ำ!!! ทำให้บ่อยๆมากๆ ที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนนะแล้ว

อธิฐานว่า

หากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี
หรือจากการประกอบอาชีพ..(อาชีพอะไรก็ว่าไป)….จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้…( ชื่อพระประธาน)…
ขอให้…(หลวงพ่อในวัด)..และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม…!!!

 

*** จากนั้นนำเหรียญนั้น หรือปัจจัย ใส่ตู้หรือบาตรพระจนหมด /เหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรม 

อธิฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิฐานจิตในโบสถ์

ขออานิสงค์การทำบุญในครั้งนี้ จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้

เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน….

แนะนำสำหรับใครที่ไม่มีคนเกื้อกูลด้านทรัพย์ค้าขายทำงานทำมาหากิน (ได้มาจากหลวงพ่อจรัญ)

——————————————————————————————

บัดนี้ชาตินี้ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล)…ได้มาประกอบอาชีพคือ………

 ขอให้ท่านที่เคยเป็นญาติกันเคยช่วยเหลือกันเคยช้ำชูกันมา

เคยมีบุญคุณเกื้อหนุนกันในหลายๆภพหลายๆชาติที่ผ่านมา

ขอให้ท่านได้มาอุดหนุดเกื้อกูลค้ำชูกันในชาตินี้ด้วยเทอญ

*ไปที่โบสถ์ กราบ3ครั้ง ตั้งนะโม สมาทานศีล5 บูชาพระแล้วอธิฐาน จากนั้นกลับบ้านอุทิศบุญทั้งหมดอีกรอบ บ่อยๆจะกี่รอบก็ทำไป วิธีทุกอย่างคือการอธิฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญ

 

แนะนำสำหรับ ผู้ที่ทำธุรกิจเงินไม่เหลือเก็บ,ทำดีไม่ขึ้นกับบริวารลูกน้องไม่ดี
หากข้าพเจ้า เคยมีกรรมกับค่าจ้างแรงงาน และมีกรรมกับทาสบริวารไพร่ในอดีตชาติ

ทำให้เกิดทุกข์กับท่านเหล่านั้นทั้งร่างกายจิตใจและ

มีทุกข์กับเงินทอง ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ขอให้ดวงจิตของท่านเหล่านั้นจงได้รับบุญกุศล

ทานกุศลจากข้าพเจ้าทันทีและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณ

ของทาสบริวารเหล่านั้นของข้าพเจ้าในอดีตที่เกิดมาแล้วก็ดี ยังไม่เกิดก็ดี

ขอจงเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของใครอีกต่อไป

 

ใครที่เคยเป็นหนี้กรรมหมดตัวหรือเป็นทายาทกรรมจากบรรพบุรุษ

จุดรูป9ดอกลงดินกลางแจ้งหากครอบครัว ตระกูลปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งหมดของข้าพเจ้า

มีกรรมกับทรัพย์สินเงินทอง ที่ดินที่ทางของใครก็แล้วแต่ ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยานว่า

ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานมาขออโหสิกรรม  ถ้าหากทรัพย์ใด โภคทรัพย์ใด

อำนาจวาสนาบุญบารมีใดที่เป็นของข้าพเจ้าโดยชอบ

ธรรมแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ…

 

แก้กรรมสัมมาอาชีพหรืออุทิศบุญไปให้สัมมาอาชีพ

**สำคัญ**  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐาน ที่ข้าพเจ้ามีกินมีใช้มีปัจจัย4บริบูรณ์จาก…(อาชีพ)…

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างบุญใดสำเร็จแล้วเกิดประโยชน์แล้ว

ขอบุญนั้นจงส่งผลให้ …(อาชีพ)…ได้รับในอานิสงค์ผลบุญของข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เทอญ

(ใครทำแบบนี้แล้วจะเจริญในอาชีพแบบไม่น่าเชื่อเลย)

 

การแก้ธรรมติดหนี้กรรมในธรณีสงฆ์ การแก้ไขเบื้องต้นไปอธิฐานจิตในโบสถ์

อธิฐานว่า ….ถ้าข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล)…เคยมีกรรมกับผ้าเหลือง

และสิ่งของในวัดในพื้นที่ธรณีสงฆ์ และมีกรรมติด

หนี้สงฆ์มาขอให้ การทำบุญและการถวายจีวรแด่พระประธานในครั้งนี้

จงส่งผลให้เป็นอโหสิกรรมและหลังจากนั้นก็ขอพร เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

ขายของไม่ดีเลยหรือใครที่เป็นเซลล์ขายของอะไรก็ตามแต่ให้สวดมนต์บทพระธรรมจักรฯ
อารธนาศีส5 อธิฐานว่า (อานุภาพบทนี้ใครพูดอะไรให้คนซื้อคนเชื่อหมดค่ะ)
ขอบุญจากการสวดมนต์ในครั้งนี้ ขอจงส่งผลให้สัมมาอาชีพและปัจจัย4ของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรือง
—————————————————————————————————————–

เข้าโบสถ์อย่าขึ้เกียจ สมาทานศีล 5 บูชาพระอุทิศบุญให้ท่านและเทวดาที่รักษาเขตวัดก่อนและท่านถึงช่วยเรา

—————————————————————————————————————–

ใครที่มีกรรมการเงินและครอบครัวหรือใครที่มีเสียเงินเหมือนกับถูกหลอกโดนโกง

หากข้าพเจ้าเคยมีปัญญาในอดีตชาติ และใช้ปัญญาหาเงินที่ได้มาจากความไม่ถูกต้อง

ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดและครอบครัวต้องเดือดร้อน

ข้าพเจ้าขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยานข้าพเจ้าขออโหสิกรรม(ให้อธิฐานจิตทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญทุกรูปแบบ

อดทนต่อสิ่งที่เข้ามาในปัจจุบันกรรมถึงจะเบาบาง)

—————————————————————————————————————–

วิธีอธิฐานหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเพื่อให้มีคนเกื้อกูลด้านการเงินและครอบครัว

**สำคัญมากนะ**ให้อธิฐานตลอดบุญใดที่ข้าพเจ้าสะสมไว้ตั้งแต่อเนกชาติที่เป็นบุญกุศล

โดยชอบธรรมทั้งหมดข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ขอจงส่งผลให้ครอบครัว

บริวาร จงรักใคร่สามัครคีอย่าแตกแยกกันและขอให้ข้าพเจ้าพบเจอกัลยาณมิตร

ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าวันนี้เดี๋ยวนี้ และขอให้มีสติปัญญาและรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ด้วยเทอญ

 

ใครทุกข์ใจเรื่องลูกวิธีแก้ไขให้ปฏิบัติกรรมฐานขอบุญจากการเจริญกรรมฐานในครั้งนี้

จงส่งผลให้บุตรหลานบริวาร เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มีปัญญาหลุดพ้นจากอบายภูมิ

—————————————————————————————————————–

ใครทุกข์เรื่องผู้หญิงหรือผู้ชาย **ขอบุญกุศลผลบุญทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้

จงสำเร็จกับดวงจิตดวงวิญญาณ กับหญิงและชายที่เคยได้รับวิบากให้ทุกข์ใจ

จากการกระทำจากข้าพเจ้ามา ขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นทิพยานว่าเข้าพเจ้าขออโหสิกรรม

หากข้าพเจ้าเคยมีสัญญากรรมกับผู้หญิง(หรือผู้ชายก็ได้) ข้าพเจ้าขอโหสิกรรม

ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้หญิง(ผู้ชาย)เหล่านั้น

จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยสัญญากรรมจากแรงสาปแช่งจากข้าพเจ้า ณ.กาลบัดนี้เทอญ

—————————————————————————————————————–

สำหรับคนที่มีกรรมกับความรัก หากข้าพเจ้าเคยมีสัญญากรรมในเรื่องของความรักที่ไม่ดี

กับ…(ชื่อ-นามสกุล)…ข้าพเจ้าขอตัดสัญญากรรมนี้ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำ

แล้วในวันนี้  ขอให้ความรักสมหวัง คิดสิ่งใดสมปรารถนาเจอคู่บุญบารมีที่เคยเกื้อกูลกันมาวันนี้เดี๋ยวนี้

และเวลานี้ด้วยเทอญ   อธิฐานจิตหลังกรวดน้ำ แผ่ให้คนที่เรารักและเทวดาที่รักษาตัวเค้า

อธิฐานให้เค้าอยู่ในกรอบศีลธรรม

—————————————————————————————————————–

กรรมกับความรักครอบครัวหากในอดีตข้าพเจ้า มีกรรมกับการมีครอบครัว การมีความรัก

ทำให้ท่านหนึ่งท่านใดทั้งหญิงชายต้องพรัดพรากจากกันทุกข์ใจในคำพูด

และการกระทำของข้าพเจ้าในชาตินี้และในอดีตชาติ ข้าพเจ้าได้รับผลของกรรมนี้แล้วในปัจจุบัน

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าขออโหสิกรรม

ขออุทิศบุญกุศลทานกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ให้กับดวงจิตดวงวิญญาณของหญิงชาย

ที่เคยถูกข้าพเจ้าแย่งชิงความรักมาขอท่านทั้งหลายให้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย ณ.บัดเดี๋ยวนี้เทอญ

—————————————————————————————————————–

มีกรรมกับสัตว์โรคภัย-โรคร้ายหากกรรมที่เคยเป็นโรคร้ายกับข้าพเจ้า และกรรมที่เคยมีกับปู่ย่า ตายาย

ตลอดจนบรรพบุรุษที่เคยมีโรคร้ายเป็นเผ่าพันธ์ขอให้สิ้นสุดอย่าเกิดอย่ามีแก่ข้าพเจ้าและลูกหลานอีกต่อไป

ถวายไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลา ในช่วงที่ดวงตกจะช่วยทำให้โรคภัยและอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เราควรสร้างเหตุให้ตรง

—————————————————————————————————————–

การเบิกบุญ

*สำคัญควรทำทุกวันมีแต่ได้ไม่มีเสียขออำนาจคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ บิดามารดา

ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ช่วยดลบันดาลให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ทำมาแล้ว

แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าและเทวดาที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้า

ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณ  กายทิพย์ของข้าพเจ้าที่ได้ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การงาน

ความรัก ชีวิตครอบครัว สุขภาพร่างกายที่ได้รับความเจ็บป่วย  ขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้น

ส่งผลให้ดวงจิตดวงวิญญาณกายทิพย์การสังขารของข้าพเจ้า จงหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นด้วยกุศลนี้ด้วยเทอญ!!!

(หลังจากทำเสร็จแล้วคุณจะโล่งสบายแบบบอกไม่ถูก ให้ทำทุกวันลองดู ทำบ่อยๆชีวิตจะดีขึ้น)

—————————————————————————————————————–

การตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสัมมาอาชีพ สำหรับหัวหน้าครอบครัว

ข้าพเจ้าชื่อ..นามสกุล…ขอระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และขออันเชิญพระแม่ธรณี

เทพเทวาทุกท่านทุกพระองค์เป็นทิพย์พยานร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในครั้งนี้ บุญกุศลใดๆ ที่ข้าพเจ้า

ได้สร้างมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและในครั้งคราวนี้พร้อมทั้งอานิสงค์จากการสมาทานศีล5

ขอจงส่งผลสำเร็จในคราวนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนำส่งให้สำเร็จกับสัมมาอาชีพของข้าพเจ้า

ที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนในครอบครัวข้พเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

ในการประกอบอาชีพและได้รับความเมตตาจากคนที่มาช่วยเหลือกิจการงานของข้าพเจ้า

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้รุ่งเรืองในปัจจัย4 มีเงินมีทอง รุ่งเรืองสมปราถนานับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระแม่ธรณีเทพเทวาจงดลบันดาลให้คำอธิฐานของข้าพเจ้าทุกถ้อยคำ

ที่กล่าวมาแล้วจงเป็นจริง ประสบผลสำเร็จทันที ณ เวลานี้ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ทุกท่านที่ประกอบสัมมาอาชีพอะไรหมั่นแผ่เมตตาให้สัมมาอาชีพนั้นที่เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณ

การอุทิศให้สัมมาอาชีพไม่เสียหายอะไรเลย แถมยังช่วยให้หน้าที่การงานของท่านเจริญรุ่งเรือง

**และที่สำคัญในเวลาที่ท่านประสบกับความทุกข์จากหน้าที่การงาน มันจะช่วยบรรเทาให้หนักเป็นเบาและผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดี**

 

ทูลกระหม่อมสมเด็จพ่อปิยมหาราช : รัชกาลที่๕

เตรียม..- ธูปเทียนแพ(ร้านสังฆภัณฑ์มีขาย)พร้อมพานรอง2พาน- ดอกบัว3ดอก – กุหลาบสีชมพู 9 ดอก

– นำหมากพูล พร้อมกับ ขนมชั้น(ขนมไทย)ไปที่นั้น

– จุดธูป19 ดอก ตั้งนะโม 3จบจากนั้นท่องคาถาบูชาทูลกระหม่อมฯ3 จบ

 

เพราะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยมาก ท่านมีบารมีมาก

ท่านโปรดให้มีการเลิกทาสกับชาวต่างชาติทุกศาสนาทั้งจีน ศริสต์ อิสลาม

 

ฉะนั้นเวลาไปกราบท่านให้สมาทานศีล 5 ก่อนนำธูปเทียนดอกไม้ไปอธิฐานจิตด้วย

 

นอกจากมีปัญหาเรื่องงานแล้วยังมีปัญหาที่อยู่อาศัยมาตลอดแล้วด้วย

การที่แนะนำให้ไปกราบพระองค์ท่านก็เพราะสมัยของท่านนั้นได้พระราชทานที่ดินให้ชาวต่างชาติเยอะแล้ว นอกจากบารมีพระองค์ท่านจะช่วยให้ดวงจิตฟื้นขึ้นเป็นไทยแล้ว
บารมีของท่านยังจะส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกด้วยแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณความดีที่ได้ทำมาในอดีตและชีวิตปัจจุบันด้วย

—————————————————————————————————————–

– กรณีเลิกกันบางคนก็ไปแต่งงานใหม่และบางคนก็ได้ดีกว่าคนเก่า บางคนไม่มีบุญไม่สร้างบุญยังมีเศษกรรมติดตัวเองอีก

ก็จะะเจอเหมือนเดิมบางครั้งเราอาจจะเจอคู่ใหม่อีกก็ได้ แต่ขณะที่จิตวิญาณล้มเหลวไม่ต้องไปถามหาคู่ใหม่

เพื่อเอามาลดความเหงา เศร้านะเพราะถ้ายังไม่หมดกรรมตัวนี้ก็ต้องโดนอีกนะ ฉะนั้นเมื่อไม่มีคู่ก็อย่าพึ่งไปมีคู่ใหม่

แก้กรรมเก่าให้หมดก่อนไม่งั้นจะต้องช้ำอีกไปเป็นแน่  วิธีแก้ ถวายเทียนคู่ สังฆทานคู่ ฯลฯ

รักษาศีล5,8 และปฏับัติวิปัสนากรรมฐานและอธิฐานให้เป็น!!!

—————————————————————————————————————–

การอธิฐาน: ข้าพเจ้า…ขออานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ชีวิตคู่ของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า

นาย..และนางสาวอะไรก็ว่าไป…..ขอให้มีชีวิตคู่ที่มั่นคงยืนยาว ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่
หากมีสัญญากรรมเรื่องของความรักที่ไม่ดีต่อกันมาในอดีตและในปัจุบัน
ขอให้สัญญากรรมที่ไม่ดีนั้นขาดจากกัน ณ.บัดนี้เทอญ และกล่าวอโหสิกรรมซะ

—————————————————————————————————————–

กรรมการเงิน การงาน ปัญหาที่รุมเร้า คำถามที่ยอดฮิตที่เจอคนถามคือ เมื่อไหร่จะรวย

ท่านจะตอบว่าต้องมาดูศีลบารมี ทานบารมีว่าแต่ละคนที่ตรวจกรรมมีมากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีแล้วอยากรวยเมื่อกำหนด จิตจะพบว่าพวกที่ไม่ร่ำรวยหรอมีเงินน้อยนั้น
ทานบารมีเริ่มหมดเพราะบางคนมีมากก็ใช้หมดและไม่ได้ไปต่อยอดการเงิน ของตัวเอง
บางคนทานบารมีน้อยและไม่สร้างทานของตัวเอง บุญนั้นมันก็ไม่พอที่จะช่วยให้ได้
สิ่งที่อยากจะได้สมความปราถนา เช่นอยากได้ของราคา 100 บาท

 

แต่ตัวเองมีบุญ 10 บาท ยังต้องหาอีก90บาท เห็นมั้ยต้องสร้างทานบารมีอีก ตั้ง90%

ถ้าไม่สร้างบุญแล้วจะรุ่งเรืองได้อย่างไรกัน ฉะนั้นต้องทำบุญค่าน้ำไฟวัด ทำกฐินผ้าป่า

หรือถวายค่าก่อสร้างวิหารทาน ค่าอาหารพระ ค่าธรรมะทาน บริจาคทานไม่ว่าจะเป็นวัดและสถานที่อี่นๆ

ถวายข้าวสารบ่อยๆและที่สำคัญ สวดมนต์-นั่งสมาธิเยอะๆ อุทิศบุญบ่อยๆ

—————————————————————————————————————–

ขอให้คุณตั้งใจทำและหมั่นทำเป็นประจำเพราะก่อนชีวิตจะรุ่งเรืองมารมันจะมาสกัดทุกรูปแบบ
ที่จะให้เลิกทำแม้คุณ จะถูกกดดันด้วยเรื่องการเงินอย่างไรก็ขอให้อดทนอย่าท้อ
ถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจ บริวาร ลูกค้า ที่มาติดต่อ แผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเรา
ให้เพื่อนร่วมงานด้วย ให้เจ้านายฯลฯทุกวันเป็นประจำ ถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังงานจิตที่ดี
ทำทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็ว…และถึงขอพรให้ตัวเอง สาธุครับ

—————————————————————————————————————–

กรณีครอบครัวแตกแยกถูกแย่งคนรักหรือธุรกิจพัง!!!  ให้คุณมีสติและเข้มเเข็งทางจิต

สวดมนต์ด้วยบทอิติปิโสพาหุงฯและชินบัญชร 50จบหรือให้สวดพระธรรมจักร 3จบ
และตั้งจิตรอบอาณาเขตบ้านตัวเองหรือที่ทำงาน กรวดน้ำให้ตั้งจิตรอบอาณาเขตของตัวเอง
ที่ต้องการและ ทำบุญสังฆทานผ้าไตร 3ผืนพร้อมพระปางชนะมาร 9นิ้วขึ้นไปและอาหารคาวหวาน
แต่สวดมนต์!! ต้องสวดจนกว่า ชีวิตเราจะดีขึ้น คือต้องขยันสวดมนต์เพราะบางครั้งแรงกรรมมีมาก
จึงต้องทำอย่างน้อย 7เดือนขึ้นไปให้รักษาศีลสงบปากสงบคำกายใจไม่ไปสร้างกรรมทางไหนกับใครอีก !!!
แล้วอธิฐานให้เป็น แล้วจะเจริญรุ่งเรือง
เพียงคุณทำแค่นี้ชีวิตคุณก็รุ่งเรืองแล้ว(อย่างน้อยก็ให้ได้ 9 จบ )

—————————————————————————————————————–

การเงิน และ โชคลาภ มีวิธีแก้เคล็ดให้เก็บเงินอยู่โดยการนำเงินหรือธนบัตรใส่พาน

ตั้งบนหิ้งพระให้กราบเงินทุกครั้งหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จและอุทิศบุญ
ให้สัมมาอาชีพที่เราทำอยู่ในอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจุบัน
จะทำให้เก็บเงินได้มากขึ้นและทำให้เงินไหล ออกน้อยกว่าอดีตที่ผ่านมา

 

คำอธิฐานหลังทำบุญของข้าพเจ้า
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ.โอกาสนี้
นับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และจะเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็ตามหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด
ขอคำว่า ไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ จงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานเทอญ
(เวลาอธิฐานแบบนี้ต่อไปถ้าบุญเราถึงแล้วต้องการอะไรก็จะมีตลอด)

—————————————————————————————————————–

หากมีกรรมกับพ่อแม่ในอดีตชาติ (เฉพาะคนไปเปิดกรรมมา)ไม่ได้โดยการทุบตี

หรือด่าทอรุนแรงแต่ทำให้ท่านขัดใจหรือมีอคติและเสียใจ ทั้งกาย วาจาและใจเช่นการสั่ง
บังคับในสิ่งที่ท่านไม่ประสงค์ เช่นบังคับให้กินยา แต่ท่านไม่อยากกิน แค่นี้ก็ติดกรรมกับพ่อแม่แล้ว
กรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลถึง การเงิน การงาน มีเงินก็เก็บเงินไม่อยู่
มีงานก็จะมีอุปสรรคและความเหนื่อยยากลำบาก ขัดขวางโชคลาภด้วยครับ

ให้กราบขอขมาและอโหสิ ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ มีพวงมาลัย 1 พวงและจุดธูป 3 ดอก
บอกต่อหน้าพระประธานและขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่ในอดีตชาติ ว่าสำนึกถึงผลกรรมแล้ว
และขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ส่วนพ่อแม่ในปัจจุบันแต่ถ้าหลังขอขมาแล้วทำอีก
ก็ต้องขอขมากันบ่อยๆ ทุกวันพ่อแม่เปรียบดังพระอรหันต์ วิบากต่างๆ ก็จะค่อยๆ ทุเลา และคลี่คลาย
ไม่ขวางกั้นการเงิน การงาน ความรักอีกต่อไป

—————————————————————————————————————–

เวลากรวดน้ำสุดท้ายจริงๆของการกรวดน้ำทุกครั้งปกติก็ทำตลอด

ด้วยบุญกุศลที่ทำมาวันนี้ขอฝากพระแม่ธรณี พระแม่คงคา จงนำกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจกระทำในวันนี้
ขอให้ท่านนำส่งผลบุญนี้ให้กับข้าพเจ้าในภพนี้ชาตินี้ และขอให้ท่านเป็นทิพยานด้วยเทอญ
บุญจะถึงไว เร็วติดเทอร์โบเหมือนติดจรวจเลย

—————————————————————————————————————–

สวดบทมหาเมตตาใหญ่สิ่งที่ได้หลักคือสมาธิเป็นร่มใหญ่ ภายในย่อมร่มเย็น และคนจะมาเกื้อกูลคุณแบบมหาศาลเลยครับ

—————————————————————————————————————–

กรรมพลัดพรากความรัก วิธีแก้ไข

บางคนสมัยอดีตมีอำนาจใช้อำนาจนั้น พรากความรักของหญิงคนนึงที่เป็นบริวาร ที่เป็นเมียอีกคนนึงของสามี!!
ถวายผ้าไตร(พระพุทธ5นิ้วขึ้นไป) อาหารคาวหวานเลี้ยงพระ ช่วงเวลาที่พระให้พรกรวดน้ำ
ตั้งจิตนึกถึงบุคคลที่กระทำมาในอดีต กล่าวคำอโหสิกรรมอุทิศบุญให้ดวงจิตวิญญาณนั้น และไปถือศีล8ที่วัด
หมั่นสวดมนต์สมาทานศีล5ก่อนทำบุญก่อนสวดมนต์ ลืมอดีตทั้งหมดให้อยู่กับปัจจุบัน ฝึกจิตให้สูงด้วยการปฏิบัติธรรม
และเมื่อกฏแห่งกรรมคลายแล้วก็จะไปเจอคนใจสูงเช่นกัน!!

 

เรื่องของความรัก ใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ถ้าอนาคตจะเจอใครอีกถูกต้องใช่มั้ย

วิธีนึงที่น่าสนใจก็ปฏิบัติทาน-ศีล-ภาวนาเป็นปกติแล้ว เราก็ขอบารมี พระ หรือ เทพ ที่นับถือ

ให้ท่านนำทางให้ไม่กระทำการใดที่เป็นเรื่องเล็กน้อย!!

—————————————————————————————————————–

พุทธานุภาพและอานุภาพแห่งพระคาถาเงินล้าน

ผู้เขียนมั่นใจว่าของจริงครับ ขอเล่าเประวัติ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี (แปลกคาถานี้หาคนทำยากจริงๆ)

อำนาจพระรัตนตรัยพลิกชีวิตได้

วิธีปฏิบัตินี้ – ใครปฏิบัติวิธีนี้ทุกวัน เสียเวลาวันละ30-40นาที บูชาพระ สมาทานศีล5ก่อนปฏิบัติ
ทำด้วยความเคารพเจ้าของคาถา ทำให้มันจริงทุกวันอย่าขาดอย่างเดียว ชีวิตพลิกแน่นอน!!! การเงินดีขึ้นชัวว์ 100%

 

๑. ทุกเช้าเย็น ท่านสวดมนต์และว่าคาถานี้ต่อหน้าพระพุทธรูปคราวละ ๙ จบทุกเช้าเย็น

๒. เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ท่านนั่งภาวนาคาถานี้จนสบายใจทุกวัน คือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง

ทำจนจิตเป็นสมาธิ พอสบายใจแล้วก็ไปทำงานตอนเช้า หรือพักผ่อนในตอนค่ำ

๓. ใส่บาตรทุกเช้า ก่อนใส่บาตรท่านว่าคาถานี้ ๙ จบ ก่อนใส่บาตร ถ้าวันใดไม่มีพระมาบิณฑบาต

ท่านใช้เก็บเงินไว้แทนการใส่บาตร ตามแบบที่หลวงพ่อปานสอน ท่านให้เก็บข้าวสารหรือเงินก็ได้

เอาไว้แทนการใส่บาตร ก่อนเก็บว่าคาถานี้ ๙ จบ เหมือนก่อนใส่บาตรวันต่อไปให้เอาไปถวายพระเป็นค่าภัตตาหาร

๔. ก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็น หรือก่อนเอาเงินออกใช้ตอนเช้า ท่านว่าคาถานี้ ๙ จบคือขณะที่เก็บเงินนั้น

ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วว่าคาถา ๙ จบ จึงเอาเงินเก็บในที่เก็บตอนเช้าก่อนเอาเงินออกใช้

เมื่อจับเงินแล้ว ยังไม่นำออก ว่าคาถานี้ ๙ จบ แล้วนำเงินออก

ท่านบอกว่า ท่านทำอย่างนี้เป็นปกติ จนกลายเป็นคนมีเงินมีทองมากมาย ทำบุญด้วยจำนวนเงินหลายสิบล้าน

หายากนักที่จะมีผู้ศรัทธาเสมอท่าน คาถานี้ว่าดังนี้ควรบูชาพระคำข้าวที่ทันหลวงพ่อแล้วว่าคาถาร่วม!!

พยายามกรวดน้ำอุทิศบุญไปยังเจ้าของคาถานี้ทุกวัน ด้วยนะ

 

คาถาเงินล้าน ( เป็นคาถาของพระราชพรหมยาน หรือ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง )

ตั้ง นะโม ๓ จบ

นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ ( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

 

คำอธิบาย-หลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี

จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่า คาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532

จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

คาถา”นาสังสิโม” หลวงพ่อให้ท่องเพิ่มเติมเมื่อปี 2532คาถา”เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ”

พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พฤศจิกายน 2533 เป็นภาษาโบราณ

แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็น”คาถามหาลาภ” มีผลยิ่งใหญ่มาก……

 

ถ้าท่านใดยังไร้อนาคตอยู่ให้คุณแก้ด้วยปัจจุบัน ด้วยการทำ ทานศีลภาวนาให้มันเข้มข้น เพื่อหนีวิบากเก่าทุกวัน!!

—————————————————————————————————————–

จุดสังเกตุสร้างบุญให้เป็น อธิฐานให้เป็น ขออโหสิกรรมให้เป็นเท่านี้เอง!!

ครูบาอาจารย์หลายท่าน จะเน้นเรื่องทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ในการพ้นวิบากกรรม

เวลาไปวัด..ไม่ใช่ไปถึงจุดธูปไหว้ อธิฐานขอพระ แล้วจะได้พรนั้นเลย ไม่ใช่นะ

—————————————————————————————————————–

คนที่ได้นั้นส่วนใหญ่จะมีบุญเก่ากับบุญในปัจจุบันเกื้อหนุนกันถึงขอให้สัมฤทธิ์ผล!!

แต่จะเน้นให้เราขอขมากรรมสำนักผิดในกรรมในวิบากที่เราเป็นอยู่ เพื่อแก้วิบากให้เจาะจง

ที่เราประสบอยู่แล้วก็จะสอนอธิฐานให้เป็น!!

 

ซึ่งในส่วนของทานบารมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทานส่วนที่จะได้พรนั้นมาต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่

มีเกื้อกูลกันทำบุญกับอธิฐานให้เป็น  แต่การถวายขอให้เน้นสละทานนั้นลดความตระหนี่!!

เป็นทานแห่งความเกื้อกูลศาสนาค่อยๆฝึกไป เช่นการถวาย…..

 

พระพุทธรูป5นิ้วขึ้นไป – ไตรจีวร – อาหารคาวหวาน อุทิศเจาะจงลงไปให้ส่งผลอโหสิกรรม

แล้วอธิฐานในสิ่งที่ชอบธรรมตามกำลังบุญที่เราสร้างไว้

 

และในส่วนที่ให้ทำเรื่อยๆนอกจะนี้แล้วก็จะมีสังฆทาน-วิหารทาน-ธรรมะทานหนังสือธรรมะ

เพื่อให้เป็นบุญใหญ่และหล่อพระร่วม-ฝั่งลูกนิมิตร ฯลฯ เพื่อหนุนดวงชะตาของผู้ที่มาเปิดกรรม

 

ศีลไม่ว่าจะเป็น 5 หรือศีล8ก็เน้นที่จะให้สมาทานก่อนทำบุญทุกครั้งและอธิฐานจิตทุกครั้ง

และน้อมนำบุญนั้นมาอโหสิกรรมเจาะจงให้เจ้ากรรมนายเวร และให้ฝึกภาวนาให้เป็นบุญใหญ่

เพื่อลดวิบากกรรมให้ลดลงอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก……..ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย

ครอบครัว หมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

 

—————————————————————————————————————–

บุญ..พลิกชีวิตได้ดั่งปาฎิหาริย์…ด้วยศรัทธา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเลือกเดินทางสายบุญ พลังแห่งบุญจะพลิกวิกฤตชีวิต ได้อย่างอัศจรรย์!!!

 

ผมสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของเว็บไซต์บุญสังฆภัณฑ์ ขออนุโมทนาบุญในวิทยาทาน ที่ท่านได้เผยแผ่ ผมขออนุญาตนำมาเผยแผ่ต่อเพื่อพี่น้องชาวพุทธทุกท่านครับ
คัดมาจาก http://goo.gl/vYCLyV